Ma trẻ con trên gác xép (Tác giả macanxi’)

Ma trẻ con Đây là câu chuyện có thật mình từng trải qua , mình đã nói sơ qua ngôi nhà của ông bà nội mình ở truyện trước. nhà nội mình được xây từ thời pháp và nó đang còn sử dụng đến bay giờ, tất nhiên ông nội mình đã mua lại nó…