Chuyện Ma Ở nhà Ngoại – Tác Giả Mr Trần – “mít tờ sirô” ( MR Siro )

Chuyện có thật do chính em chứng kiến và những người lớn tuổi kể lại! Văn chương của em nó không được hay,có gì mong các thím thông cảm! Chuyện 1: Quê em ở tây ninh,trước nhà em có 1 khu đất rộng hơn 3 héc ta để chôn những người đã khuất,vì nó quá…