Chuyện Ma ở Cty – Tác Giả TH-CRAZY

Mình làm trong công ty ở q.12. Nếu nói thì chắc có người biết sợ ảnh hưởng uy tín nên thui. Lúc mới vô ấn tượng đập vô mắt mình là cái đền thờ to xây bên cạnh khu sản xuất. Mình nghĩ chắc thờ để làm ăn thôi nào ngờ giờ mới biết cty…