Bóng ma ở Siêu Thị – Tác Giả Nguyễn Hoàng Kim Ngân

Hôm nay mình sẽ kể các bạn nghe 1 câu chuyện ma có thật mà 1 người a của mình đã kể lại cho mình nghe. Anh ấy là người đã thấy và chứng kiến lại sự việc . Tin hay ko là do bạn . Còn mình thì mình tin tâm linh là có…