Truyện Ma Xóm Chệt – Tác Giả Lâm Thu Sương

Ắt hẳn là mọi người đã quá quen với những truyện ma Miền Tây, vậy bạn đã bao giờ nghe những Truyện Ma lẻ của những xóm giềng chưa. Hôm nay tôi muốn chia sẻ cho các bạn nghe về những câu chuyện ma xóm tôi, Xóm Chệt Bắc. Mình từ nhỏ đã sống ở…