Truyện ma của tôi – Tác Giả Thiện production

1: nhà trọ Hồi đó tôi thi trượt cấp 3 nên nộp hồ sơ vào trường dân lập cách nhà 20km.học hết năm lớp 10 sang năm lớp 11 tôi với bạn thân ( tên hiếu) đã thuê nhà gần trường cho tiện việc đi lại.lúc đầu cũng không biết nhà có ma.2 thằng hí…