Bông hoa có hình mặt khỉ

Bạn đã bao giờ trông thấy một bông hoa lan có hình mặt khỉ? Thoáng nhìn qua có lẽ bạn thậm chí còn chưa phát hiện ra rằng đây là một bông hoa, bởi hình mặt khỉ rõ rệt ở trung tâm bức ảnh sẽ khiến người ta liên tưởng đến một thứ đồ vật…