Người đeo mặt nạ chống gas chạy nhanh nhất

Anh Marc Dibernado đã lập kỷ lục thế giới người đeo mặt nạ chống gas chạy marathon nhanh nhất thế giới. Kỷ lục này trước đó thuộc vệ anh Andy McMahon (người Anh) với thành tích 3 giờ, 54 phút, 55 giây. Cuộc chạy marathon này của anh Marc nhằm tưởng nhớ những người lính đã…