Trưởng lão mèo 118 tuổi

Mặc dù tuổi đời cao như vậy nhưng chú mèo vẫn tỏ ra tinh nhanh khác thường. Theo tờ Daily Mail, chú mèo Blackie này đã sống được 24 năm. Nếu quy ra tuổi của con người thì đã 118 tuổi. Trung bình, loài mèo chỉ sống được 16 năm. Chú mèo này xứng đáng…