Những món mồi câu khách độc đáo

Những chiêu “hút khách” độc đáo của các đơn vị kinh doanh đưa người ta từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tung ảnh nữ y tá sexy để kéo gần quan hệ giữa bệnh nhân và bệnh viện Ngày 16/1/2011, trên màn hình LED đặt trước cổng ra vào khoa ngoại bệnh viện…