Những món ăn giống “của quý” của đàn ông đến giật mình

Sâm đất giống bề… nổi Sâm đất (danh pháp hai phần: Sipunculus nudus), tên dân gian Việt Nam thì mỗi vùng mỗi khác: bi bi, con cạp đất, đồn đột… là một trong những hải sản quý hiếm mà ngày xưa, ngư dân ở cù lao Ré (bây giờ là huyện đảo Lý Sơn, Quảng…