Nuôi móng tay dài để trở thành “sao”

Với mong muốn trở thành một ngôi sao truyền hình quốc tế, Jazz đã nuôi móng tay dài hơn 4 mét. Một người phụ nữ người Mỹ tên là Jazz Ison Sinkfield đã nuôi móng tay trong suốt 22 năm với mong muốn trở thành một ngôi sao truyền hình quốc tế. Hiện tại Jazz…