“Nghệ sỹ mặt” quái tính

Andy Alcala, sinh viên ĐH Iowa, đã sao chép một loạt những bức tranh nổi tiếng lên khuôn mặt của mình để tạo ra một bộ ảnh ấn tượng. Một loạt những bức tranh tự vẽ được gọi là ‘FaceArtists’ (Nghệ sĩ Mặt) bao gồm nhiều bức nổi tiếng như Soup Can của Campell, hay…