4 năm ngủ chung với sư tử

Chú sư tử châu Phi Storm rất thích ngủ cùng giường với chủ của mình. Chú sư tử châu Phi, có tên gọi là Storm, rất thích ngủ cùng giường với chủ của mình cho dù nó đã được 4 năm tuổi. Ông  Andre Potgieter và vợ của mình đã mang chú sư tử Storm…