Người đàn bà mù – Tác Giả Đỗ Nguyên khang

Đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật mình . Tuy mình k chứng kiến. nhưng đây la câu chuyện dc nhiều người lớn kể lai trong đó có ba mình và bà nội,chuyên là năm 1956 ớ xóm nhà bà nội mình có một bà tên là bà mừng ,ma mừng năm đó…