Người đàn ông mặc 302 chiếc quần chip

Gary Craig đã cố ních liên tiếp 302 chiếc quần chip để phá kỷ lục thế giới về người mặc cùng lúc nhiều quần chip nhất. Một kiến trúc sư 53 tuổi tên là Gary Craig đang sống tại phía Nam Tyneside (Anh quốc) vừa được ghi tên vào Sách Kỷ lục Guinness trong một…