Người đàn ông 26 năm trang trí cột đèn

Trong suốt 26 năm qua, Jim Power, 64 tuổi đã cặm cụi khảm gương và đá để trang trí những cột đèn ở khu East Village, New York. Jim bắt đầu sáng tạo những tác phẩm nghệ thuật này vào khoảng cuối năm 1986. Khi đó, ông dự định biến vùng đất này thành một…