Ảnh mới về cuộc sống của cậu bé đầu to nhất thế giới

Cậu bé vui vẻ, hồn nhiên như bất cứ trẻ em cùng trang lứa, chỉ có chiếc đầu to hơn cả cơ thể khiến cậu và gia đình gặp nhiều khó khăn trong việc di chuyển cũng như các sinh hoạt cuộc sống.