Làng U Ám – Tác Giả Lạc La

Đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật xảy ra cách đây đã 6 năm mà chính tôi đã trải qua. Hồi đó, tôi chỉ là một cậu học sinh lớp 8, ngỗ nghịch, hay trêu đùa và thường đi chơi về muộn. Nhà tôi ở sau bờ thành QK5 thuộc Tổ Dân Phố…