“Ngượng chín mặt” với những đài phun nước lộ điểm “nhạy cảm”

1. Đài phun nước ở Proudy, Prague, Czech  Đài phun nước này được sáng tạo ra bởi nhà điêu khắc gia David Cerny, là hai người đàn ông quay mặt vào nhau và nước được phun ra từ điểm "nhạy cảm" của họ, không những thế ở phần hông của bức tượng còn có thể…