Phát minh xe hơi siêu tiết kiệm

Những học sinh trường DeLaSalle School đã chế tạo ra một chiếc xe hơi tiêu thụ ít xăng hơn cả xe máy. Với thành tích này, chiếc xe hơi đã được ghi danh vào sách kỷ lục Guinness thế giới cho danh hiệu chiếc xe hơi tiết kiệm năng lượng nhất. Hình ảnh chiếc xe hơi…