Ở NHÀ CÓ MA!

Giới thiệu trước với mọi người là mình chỉ kể những chuyện xảy ra xung quanh với mình, ngay trong những căn nhà mình đã ở và ở 1 số nơi mình biết. Mình không nói 100% những chuyện đó là ma hay quỷ, nó có thể chĩ do ảo giác, nhưng củng đủ để…