Truyện về ngôi nhà sau đồi – Tác Giả Lê Ân

“ Tôi còn nhớ như in cái ngày đó, ngày tôi biết về mọi vật hiện diện xung quanh cuộc sống chúng ta hằng ngày.” Trời mùa đông đã se se lạnh tại thành phố nhưng tôi lại phải cuốn gói đồ đạc để về Sapa làm phóng sự. Nơi đây vào mùa đông tôi…