Một mình ở khách sạn – Tác giả VB

Tôi rất tin vào những chuyện tâm linh. Vì chính bản thân tôi đã tận mắt thấy nhiều lần. Hôm nay tôi sẽ kể câu chuyện gần đây nhất mà tôi đã chứng kiến và thực sự sợ hãi. Vào những ngày cuối tháng 8 vừa qua( tức là vừa bước sang vài ngày của…