Phòng Trọ Có Ma – Tác Giả Tuấn Cali

Tui là kỹ sư Điện Bách Khoa, hồi đó tầm năm 2k tui làm cho 1 cty của Đức, nó là Krones AG chuyên bán là lắp đặt các dây chuyền cho lĩnh vực Beer & NGK khắp TG. Chức danh là Supervisor, tương đương các thằng Ks chuyên gia khác (Nó có đủ Anh…