Bảo Vệ Nhà Xác – Tác Giả Lê Tuấn Vũ

Bảo Vệ Nhà Xác – p1 Gã liếc mắt sang bên cạnh, nhìn cái điện thoại đang rung lên, kêu ì ì từng tiếng trên bàn làm việc, chất đống những giấy lộn linh tinh, cùng rác rến, vỏ bánh vỏ kẹo và mẩu tàn thuốc lá. Hắn hơi nhắm mắt, chiếc răng hàm trên…