Hổ và sư tử đi chăn cừu

Nhiếp ảnh gia Marc Dryden Schofield, 31 tuổi ở thành phố Johannesburg, Nam Phi, đã huấn luyện chú hổ con và chú sư tử trắng có khả năng chăn cừu. Chú hổ và sư tử được nuôi dạy theo chương trình thí nghiệm động vật tại Nam Phi. Anh Marc cho rằng, hai chú mãnh…