Nhảy múa cùng… xác chết

Đây là tập tục diễn ra 7 năm một lần tại Madagascar. Tại Madagascar, từ thế kỷ 17 đã có một tập tục cổ truyền hết sức kỳ lạ có tên Famadihana (thay xương) diễn ra 7 năm một lần. Trước mỗi kỳ lễ hội, người dân bản địa sẽ đào hài cốt người thân…