41 phụ nữ tham gia nhảy dù tập thể

41 phụ nữ đã nhảy từ độ cao hơn 5000m và nắm tay nhau suốt 50 giây. Kỷ lục này được lập tại Arizona (Mỹ). Phần lớn những phụ nữ tham gia nhóm nhảy dù này thuộc đội Skydive Arizona. Ông Amy Chmelecki, một trong những người tổ chức cho biết "Chúng tôi đã lên kế…