Cuộc hẹn hò nhanh có nhiều người tham gia nhất

Với câu khẩu hiệu "Nếu lần đầu tiên không thành công…" Groupon đã đứng ra thực hiện sự kiện hẹn hò nhanh lớn nhất thế giới vào ngày 8/2. Sáu tháng trước, Groupon đã thất bại trong việc tổ chức sự kiện này. Rút kinh nghiệm thất bại lần trước, lần này Groupon phối hợp…