Nhà hàng trang trí bằng nhiều xe ô tô nhất

Nhà hàng Dream Car Restaurant & Cafe (Indonesia) trưng bày 8 chiếc ô tô khác nhau như là một phần nội – ngoại thất của nhà hàng. Ăn uống không chỉ là việc đối phó cho đầy dạ dày. Một số nhà hàng đang mang tới những khái niệm khác nhau. Một trong số đó…