Nhưng Câu Chuyện Ma – Tác Giả Trần Yến

Mình có một chuyện liên quan đến chị này nhà cùng hẻm với nhà nhỏ bạn mình. Không có tình tiết rùng rợn gì lắm nhưng cũng muốn kể mấy bạn nghe thôi. Chị ấy tên Thi, ba mẹ chị ấy chỉ có mình chị, nhà thì khó khăn lắm. Ba chị ấy bán kem…