Những cuộc chơi quái chiêu dưới lòng biển

Những câu chuyện tưởng hiếm nhưng lại khá phổ biến khi xã hội loài người ngày càng hiện đại. 1. Thi khắc bí ngô dưới nước   Chuyện tưởng hiếm nhưng lại khá phổ biến ở Mỹ. Nhiều cuộc thi như thế này đã được tổ chức ở các bang như Florida, Nam Carolina, Lake…