Nồi cháo lớn nhất thế giới

Ước mơ ăn mãi mà không hết của cả một thế hệ trẻ em ngày xưa đã trở thành hiện thực. Ngày 8 tháng 7 vừa qua tại Scotland, người dân và chính quyền địa phương đã chung tay làm nên một nồi cháo khổng lồ như trong chuyện cổ tích. Nồi cháo này nặng…