Nude để diễn kịch

Các diễn viên chính trong vở kịch đặc biệt này có một trang phục vô cùng nhạy cảm. Những bức hình dưới đây là quang cảnh diễn của các diễn viên trong vở kịch “Die Beteiligten” tại Đức. Có những người vẫn mặc trang phục thông thường, nhưng nổi bật hơn cả vẫn là một…