Nhà máy Pepsi bị lãng quên 1/3 thế kỷ

Nhà máy Pepsi ở Campuchia được xây dựng từ những năm 1960 khi đất nước Campuchia còn là một quốc gia thanh bình. Đến năm 1975, khi Khmer Đỏ lên thống lĩnh toàn bộ đất nước Campuchia, người dân nước này chìm trong biển máu thì cũng là lúc nhà máy này cũng đã bị…