Thiên đường trên xa mạc

Ốc đảo trên sa mạc, chúng có thật, chứ không phải chỉ là ảo giác. Chúng ta hãy chiêm ngưỡng vẻ đẹp như thiên đường này trước khi chúng bị những trận bão cát nuốt chửng và trở thành hư ảo. 1. Những hồ nước ở Ubari Những hồ nước ở Ubari là một phần…