Người đàn ông có bàn tay chết khô do mắc dịch hạch

Nguyên nhân của bàn tay đen khô này là do Paul Gaylord bị lây dịch hạch từ con mèo đã chết. Một hôm, ông gặp chú mèo hoang bị mắc nghẹn một con chuột chết trong hàm. Paul Gaylord cố gỡ con chuột đó ra nhưng vẫn không cứu được mạng chú mèo đó và…