Người sinh tháng cô hồn – Tác Giả Phan Ngoc

Chương 1: Kí túc xá chắc các bạn đều như tôi. Đều tò mò ” ma có thật hay không”. Tôi cũng k rõ. chỉ là cái tò mò từ bé đến lớn. Nó vô hình mà đe dọa được hàng nghìn người chưa biết rõ về nó. Nó có khả năng làm con người…