Tiếp viên hàng không, phải mặc váy ngắn

Với những nữ tiếp viên hàng không thì đây là một yêu cầu mang tính cưỡng chế. Quy định cưỡng chế kỳ quặc này có tại một hãng hàng không tại Tây Ban Nha, đất nước của sự đam mê. Trên trang báo mạng của đài ABC Mỹ đưa tin, một trong những công đoàn…