Truyện Ma Do Thành Viên Kể Lại ( Chap 37 ) – Phạm Kim

Tác Giả Phạm Em vốn không có giỏi văn, hồi xưa đi học văn chưa bao giờ qua con số 7, những thứ e viết là những chuyện lúc nhỏ e từng trải qua, mang tính chất khó hiểu thôi chứ không phải kinh dị ma cỏ gì hết, mọi người đọc được là em…