Phân heo tái chế thành điện 1800kW

Đó là nghiên cứu mới và đạt thành công tại vùng đảo Cheju, Hàn Quốc. Các nhà khoa học nơi đây đã thí nghiệm và hoàn thiện quy trình tái chế chất thải của heo để sản sinh ra nguồn phân bón chất lượng cao và một nguồn điện năng hữu ích. Một công ty…