[Tâm Linh] Chia sẻ những mẫu chuyện/tips đi rừng – Rừng Tà Năng Phan Dũng có tâm linh thật không?

Tác Giả : Chó dọn rác ㅤ- VOZ Không tự nhiên ông bà ta có câu “ rừng thiên nước độc “, ở rừng tối xuống rất nhanh, + thêm không khí có độc nên sinh ra hoang tưởng, đợt mình cùng team 9 người đi, chỉ về được 5 người, nhớ lúc đó là…