Lang thang trên mạng, phát hiện “ổ phim nóng” của vợ

Ảnh chỉ có tính chất minh họa. Tìm kiếm sơ sơ, Ramadan phát hiện ra ít nhất 11 phim khác nhau có vợ mình góp mặt. Anh chồng giận phát điên lên và chạy bổ về nhà để đối chất người vợ bội bạc.   Ban đầu cô vợ tỏ ra giận dữ và phủ…