Chuyện: “Gđ Phó Tổng” – Tác Giả Hài Nguyễn Văn

Lời kể: Ông nội tôi (85 tuổi). . Cách đây độ 70 năm về trước, cái ngày tao còn bé con con. Ở làng mình có nhà địa chủ lão Phó Tổng, lão ấy giàu lắm, có căn nhà gỗ lim 5 gian to nhất cái xã mình. Lại có nhiều ruộng đất, nhưng mà…