Mở phòng khiêu vũ tại trụ sở cảnh sát

Phòng cảnh sát thị xã Tĩnh Giang, tỉnh Giang Tô mở lớp khiêu vũ ngay tại trụ sở. Một văn phòng cảnh sát ở Trung Quốc đã cho mở một phòng khiêu vũ ngay tại trụ sở chính nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí cho nhân viên.   Theo phòng cảnh sát thị xã…