Tù nhân già nhất Ấn Độ được phóng thích ở tuổi 108

Tù nhân già nhất ở Ấn Độ, ông Brij Bihari Pandey, đã được phóng thích khỏi nhà tù ở tuổi 108.   Brij Bihari Pandey đang được khiêng ra khỏi nhà tù. Ông Pandey, một thầy tu đạo Hindu, đang thụ án tù chung thân vì tội giết 4 người năm 1987, khi ông này…