Những phong tục lạ đến khó tin

Mỗi vùng miền xa xôi trên trái đất lại có những phong tục, lễ hội vô cùng kỳ lạ mà xuất xứ của nó chắc chắn không thể hấp dẫn bằng hoạt động hiện tại. Cộng hoà Honduras: Phiên chợ mua bán trao đổi… vợ Cộng hoà Honduras là một quốc gia tại Trung Mỹ…