Nhà thờ xương người ở Italia

San Bernardino alle Ossa là một nhà thờ nằm ở Milan, thuộc miền bắc nước Ý, nổi tiếng với một nhà nguyện nhỏ được trang trí bằng xương người. Năm 1210, khi nghĩa trang liền kề hết chỗ, người dân nơi đây dựng một căn phòng để cất giữ xương. Sau đó, vào năm 1269,…