Quan Tài Ma

Tác Giả : Phạm Quang Long Câu truyện tôi kể hôm nay hoàn toàn k phải của tôi mà của 1 người cùng làm việc trong c.ty.Chú ấy là tù mới ra trại mà cái tội gây ra có 1 nguyên nhân mà ít người tin đó là: Ma khiến! Chú T,xin cho mình đc…